Tấm cảm ứng màn hình Delta DOP-B03S211 kích thước 4.3 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu loại cáp nhỏ

Kích thước : 4.3 inch