Tấm cảm ứng màn hình Panasonic AIG32MQ02D kích thước 5.7 inch

    Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp nhỏ

    Kích thước : 5.7 inch