Tấm cảm ứng Fuji V806 kích thước 5.7 inch

    Quy cách : Cảm ứng điện trở loại cáp to

    Kích thước : 5.7 inch