Tấm cảm ứng màn hình GE Fanuc ES1221 kích thước 12 inch | HMI GE Fanuc QuickPanel

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu loại cáp to

Kích thước : 12 inch