Tấm cảm ứng màn hình Touchwin TH-465 kích thước 4 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu

Kích thước : 4 inch