Tấm cảm ứng màn hình Fuji Hakko UG430 kích thước 10.4 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở loại cáp to

Kích thước : 10.4 inch