Tấm cảm ứng màn hình Siemens TP1500 Comfort kích thước 15 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu

Kích thước : 15 inch