Tấm cảm ứng màn hình Proface AGP3400 kích thước 7.5 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp nhỏ

Kích thước : 7.5 inch