Tấm cảm ứng màn hình Proface GP2601 GP2600 kích thước 12.1 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở loại 3 cáp to

Kích thước : 12.1 inch