Tấm cảm ứng màn hình Kinco MT4310C kích thước 5.6 inch

    Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp nhỏ

    Kích thước : 5.6 inch