Tấm cảm ứng màn hình M2I XTOP05 kích thước 5.7 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp nhỏ

Kích thước : 5.7 inch