Tấm cảm ứng màn hình M2I XTOP10 kích thước 10.4 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp nhỏ

Kích thước : 10.4 inch