Tấm cảm ứng màn hình M2I XTOP07 kích thước 7 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp nhỏ

Kích thước : 7 inch