Tấm cảm ứng màn hình Siemens Smart 700 kích thước 7 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu ngang

Kích thước : 7 inch