Tấm cảm ứng màn hình Siemens MP370 kích thước 12 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu

Kích thước : 12 inch