Tấm cảm ứng màn hình Schneider XBTGT5330 kích thước 10.4 inch

    Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu

    Kích thước : 10.4 inch