Tấm cảm ứng màn hình Weintek MT508 kích thước 8 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu

Kích thước : 8 inch