Tấm cảm ứng màn hình TRE TP106PT kích thước 5.6 inch

    Quy cách : Cảm ứng điện trở loại cáp to

    Kích thước : 5.6 inch