Tấm cảm ứng màn hình Omron NT631 NT631C kích thước 10.4 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở loại 3 cáp to

Kích thước : 10.4 inch