Tấm cảm ứng màn hình Omron NS10-TV00 kích thước 10.4 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở loại 4 cáp to

Kích thước : 10.4 inch