Tấm cảm ứng màn hình Mitsubishi A953GOT kích thước 5.7 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở, loại 2 cáp to

Kích thước : 5.7 inch