Tấm cảm ứng màn hình máy ép nhựa Keba kích thước 15 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 5 đường tín hiệu, loại cáp to

Kích thước : 15 inch