Tấm cảm ứng màn hình máy CNC Mitsubishi kích thước 10.4 inch

Quy cách : Cảm ứng điện trở 4 đường tín hiệu, loại cáp to

Kích thước : 10.4 inch