Tấm cảm ứng màn hình Keyence VT3-Q5 kích thước 5.7 inch

    Quy cách : Cảm ứng điện trở loại 2 cáp to

    Kích thước : 5.7 inch