Tấm cảm ứng màn hình Allen-Bradley 2711P-RDT7C | HMI Allen-Bradley Panelview Plus 700

Quy cách : Cảm ứng điện trở loại cáp to

Kích thước : 7 inch