Tấm cảm ứng 5 inch -Tấm cảm ứng đa năng 4 đường tín hiệu

Quy cách : Cảm ứng điện trở loại 4 đường tín hiệu ngang

Kích thước : 5 inch

Ưu điểm: sử dụng phù hợp cho màn hình 5 inch của nhiều hãng